Tips vid påskfrukost

 
Det  K  A  N   kännas i hjärteroten när ens kärleksfulla  gåva krossas och äts upp inom tre sekunder.
-  Av medkänsla bör därför konstverket leva åtminstone ett par minuter!