Svårt att ta tag i för nästan alla - men jag lovar - helt klart värt alla ansträngningarna som följer:
• Samtalet till fotografen - eller ännu hellre mail till fotografen - tar några minuter.
• Att kolla upp med alla familjemedlemmar vilken dag och tid som passar bäst.
• Bestäm tillsammans vilken kläd-/bildstil samt färger ni vill ha på er.
• Avsätt en till två timmar vid fotograferingstillfället.
 
Sen var det klart!
Mycket enklare än så blir det inte ♥